Holistisk Terapi

- er enkel, dyb og vedvarende forvandling

Holistisk Terapi kombinerer healing, krop, samtale, choktraumeterapi og Bachs Blomster i individuelle sessioner og gruppeprocesser.

Med healing, opmærksomhed på bevidsthed, åndedræt og forankring i egen krop her og nu, skaber du selv rummet i dig, som healer og forløser:

"Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness That most frightens us.

We ask ourselves Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God.

Your playing small Does not serve the world. There's nothing enlightened about shrinking So that other people won't feel insecure around you.

We are all meant to shine, As children do. We were born to make manifest The glory of God that is within us.

It's not just in some of us; It's in everyone.

And as we let our own light shine, We unconsciously give other people permission to do the same. As we're liberated from our own fear, Our presence automatically liberates others."

(Den 9. maj 1994 citerer Nelson Mandela ovenstående digt af Marianne Williamson i sin indsættelsetale i Cape Town)


Behandlingen aktiverer og understøtter kroppens og sindets selvhelbredende kræfter - du tager aktivt del i og ansvar for din egen helbredelse. Du udvikler nye ressourcer og færdigheder, der støtter dig i en bevidst og meningsfuld livsførelse.

Det, der er særligt kendetegnende for dit udbytte af Holistisk Terapi er, at du bringes tilbage i kontakt med din essens. Til en tilstand hvor du træffer dine valg og lever dit liv udfra din egen oprindelige kerne - i stedet for dine "sår og ubalancer", følelsernes magt, begrænsende tanker og overbevisninger.

Når du er i stand til at acceptere og 'være med' alt hvad du sanser, bliver transformation og healing mulig. I hver lidelse ligger potentialet til stor frihed og fred. Derfor Holistisk Terapi!

Jeg er optaget af at facilitere processer, der vækker og skaber rum for øget bevidsthed og fri gennemstrømning af livsenergi. At forandringerne sker naturligt, kommende indefra, organisk og virkeligt transformerende på et dybt plan.

Terapiformen helbreder de egentlige årsager til ubalancers opståen – dermed forsvinder symptomerne af sig selv, og du genskaber ikke længere de samme uhensigtsmæssige situationer. Læs mere under Holistisk Terapi.

Symptomer på et liv, der ikke er i balance, er. f.eks. manglende livsglæde, mindreværd, stress og udbrændthed, angst (præstation, eksamen, ...), vanskeligheder med nære relationer, chok og traumer, der "stjæler" din energi og dit nærvær i hverdagen.

Holistisk terapi udbyder gruppe- og kursusforløb med forskellige temaer. Du kan også lære at heale dig selv med Bachs Blomster, Reiki Healing og Metatronia Therapy® – som er dyb personlig transformation og selvudvikling. Ring eller læs mere her på siden.

Se Kursusbeskrivelse for Sho den Reiki I - Den grundlæggende Lære om Reiki (Klik her, åbn en ny fane og gå til kursusbeskrivelsen på Facebooksiden 'Reiki - The Healing Touch of Love')

Konkret giver Holistisk Terapi dig et mere sanseligt liv. Du oplever større indre glæde og frihed. Du får et mere kreativt forhold til dig selv og dine omgivelser. Holistisk Terapi giver mærkbare forandringer - omgående.Ring for mere info eller prøvesession på 2221 5640
eller mail til» Forside
» Om Holistisk Terapi
» For English speaking Visitors
» Bachs Blomster
» Reiki - Lær Spirituel Praksis og Healing
» Profil
» Priser og praktisk
» Kalender
» Kontakt

Weekendkursus i Reiki

- Lær Healing, Meditation og Spirituel Praksis i eet

Trin 1 - 2-4/3-18 Aarhus

Trin 2 - 16-18/2-18 i København

Trin 2 - 24-26/8-18 i Aarhus

Flere kurser i 2018 er under planlægning - annonceres på Facebook samt under 'Kalender'

Ring 2221 5640 for tilmelding/info (hverdage ml. 11-18 undtaget torsdage)

Klik her, åbn en ny fane og se kursusbeskrivelse for 'Sho den Reiki I - Den grundlæggende Lære om Reiki' på Facebooksiden 'Reiki - The Healing Touch of Love'

Op